الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/25 دوره : دهم شماره ثبت : 604 شماره اجلاسیه : 344 ترتیب چاپ : 1472 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/25 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری