حمایت از امنیت آب های سرزمینی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/04 دوره : دهم شماره ثبت : 605 شماره اجلاسیه : 340 ترتیب چاپ : 1473 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- امیرآبادی فراهانی- رنجبرزاده- ادیانی- خدابخشی- وکیلی- نادری- فولادگر- آزادی خواه- ابطحی- حسینی کیا- بهرام نیا- علیرضا سلیمی- فریدون احمدی- حاجی دلیگانی- بهمنی- زارعی- حسین زاده بحرینی- صباغیان بافقی

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/04 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/06/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 605
3 ›  1398/10/22 گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری
4 ›  1399/02/16 بایگانی
یک شوری