الزام دولت به اقدام قانونی علیه شرکت هایی که به تحریم های ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا پیوسته اند

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/04 دوره : دهم شماره ثبت : 607 شماره اجلاسیه : 340 ترتیب چاپ : 1475 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- امیرآبادی فراهانی- ذوالنوری- کامران- رنجبرزاده- ادیانی- خدابخشی- صفری- سیدحسین افضلی- خدادادی- کوچکی نژاد ارم ساداتی- فولادگر- آزادی خواه- حسینی کیا- ابطحی- بهرام نیا- فریدون احمدی- حاجی دلیگانی- بهمنی- علیرضا سلیمی- زارعی- حسین زاده بحرینی- زاهدی- صباغیان بافقی

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/04 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/07/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 607