الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا علیه اتباع ایرانی"

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/04 دوره : دهم شماره ثبت : 608 شماره اجلاسیه : 340 ترتیب چاپ : 1476 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی – امیرآبادی فراهانی- ذوالنوری- کامران- رنجبرزاده- ادیانی- قوامی- شریعت نژاد- قمی- فولادگر- خدابخشی- ابطحی- آزادی خواه- حاجی دلیگانی- فاطمه سعیدی- زرآبادی- چنارانی- یوسف نژاد

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/04 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/06/16 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 608