تأسیس موزه جنایات آمریکا

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/04 دوره : دهم شماره ثبت : 610 شماره اجلاسیه : 340 ترتیب چاپ : 1478 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- ذوالنوری- کامران- رنجبرزاده- خدابخشی- نادری- فولادگر- آزادی خواه- حاجی دلیگانی- ابطحی- حسینی کیا- فریدون احمدی- بهمنی- علیرضا سلیمی- زارعی- حسین زاده بحرینی- زاهدی- صباغیان بافقی

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/04 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/07/01 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 610
3 ›  1398/09/26 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/10/14 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری