تأسیس موزه جنایات آمریکا

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/04 دوره : دهم شماره ثبت : 610 شماره اجلاسیه : 340 ترتیب چاپ : 1478 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- ذوالنوری- کامران- رنجبرزاده- خدابخشی- نادری- فولادگر- آزادی خواه- حاجی دلیگانی- ابطحی- حسینی کیا- فریدون احمدی- بهمنی- علیرضا سلیمی- زارعی- حسین زاده بحرینی- زاهدی- صباغیان بافقی

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/04 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری