الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/04 دوره : دهم شماره ثبت : 611 شماره اجلاسیه : 340 ترتیب چاپ : 1479 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - ذوالنوری- کامران- رنجبرزاده- ادیانی- خدابخشی- یوسف نژاد- نادری- وقف چی- اسدی کرم- مسعودی- نقوی حسینی- دلخوش اباتری- نیازآذری- بنایی- ابطحی

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات فرعی :  فرهنگی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 7

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/04 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/06/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 611
3 ›  1398/08/12 گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/08/19 گزارش شور دوم (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
5 ›  1398/09/05 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
6 ›  1398/10/17 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
7 ›  1398/10/25 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری