الزام دولت به حمایت همه جانبه از افراد و مؤسسات ایرانی که از اقدامات آمریکا متضرر شدند

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/04 دوره : دهم شماره ثبت : 612 شماره اجلاسیه : 340 ترتیب چاپ : 1480 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - ذوالنوری- کامران- رنجبرزاده- ادیانی- خدابخشی- وکیلی- یوسف نژاد- نادری- وقف چی- سروش-اختیاری کسنویه یزد- اسدی کرم- مسعودی- نقوی حسینی- ابطحی

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات ، بهداشت و درمان

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/04 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/07/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 612
3 ›  1398/10/14 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/10/23 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری