مقابله با تحریم های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/04 دوره : دهم شماره ثبت : 614 شماره اجلاسیه : 340 ترتیب چاپ : 1482 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- امیرآبادی فراهانی- ذوالنوری- کامران- رنجبرزاده- ادیانی- قوامی- شریعت نژاد- قمی- فولادگر- خدابخشی- ابطحی- آزادی خواه- حاجی دلیگانی- فاطمه سعیدی- زرآبادی- چنارانی

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  صنایع و معادن ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/04 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/07/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 614