اصلاح تبصره (2) ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/31 دوره : دهم شماره ثبت : 620 شماره اجلاسیه : 347 ترتیب چاپ : 1497 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

احمدی لاشکی- عباسی- فتحی- میرزاده- جعفرزاده ایمن آبادی- خضری- عبادی- باستانی- دهمرده- تابش- اولادقباد- آقاپورعلی شاهی- شیویاری- زرآبادی- سعیدی مبارکه- سمیه محمودی- چنارانی- الماسی- موسوی لارگانی- عبدالرضا عزیزی- دلخوش اباتری- نعمتی- فرهنگی- یارمحمدی- بیگلری- پارسائی- زارعی- رضا کریمی- جمالی سوسفی- کرد- رضیان- میرزائی نیکو- نوریان- هاشمی تختی نژاد- درازهی- بیرانوندی- خجسته- اعزازی ملکی- سیده فاطمه حسینی- بهمنی- ساعدی- خادمی- رحیمی جهان آبادی- یوسفیان ملا- نیاز آذری- حسین زاده بحرینی- نجفی- دامادی- محمودزاده- قاضی پور- خاتمی- حسینی کیا- دهقانی فیروز آبادی- سیاوشی شاه عنایتی- نانواکناری- محمدیان- بنایی- بابایی صالح- گلمرادی- وحدتی هلان- شیخ- مقصودی- تجری- انارکی محمدی- محمدی(قزوین)- نیکزادی پناه- لاهوتی- کمالی پور- بختیارگلپایگانی- محمداسماعیل سعیدی- سلام امینی- بدری- شریعت نژاد- نظر افضلی- علی ابراهیمی- علیرضا سلیمی- پوربافرانی- کرم پورحقیقی- حاجی دلیگانی- صادقی- صفری- ترکی- ملکشاهی راد- بت کلیا- اصغر سلیمی- برزگرکلشانی- کاتب- حمداله کریمی- ادیانی- رضازاده- بهرام نیا- نجفی خوشرودی- فاطمه سعیدی- آزادی خواه- جمالی نوبندگان- مازنی- ساداتی نژاد- تربتی نژاد- نورقلی پور- محجوب- کعبی- مختار- مافی- محمودی شاه نشین- خدری- نادری- نقوی حسینی- تاج الدین- بنیادی- سلحشوری- پورحسین شقلان

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات فرعی :  بهداشت و درمان

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/31 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/07/01 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 620