اصلاح تبصره (2) ماده (5) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/04/31 دوره : دهم شماره ثبت : 620 شماره اجلاسیه : 347 ترتیب چاپ : 1497 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/04/31 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری