تأمین منابع مالی شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/06 دوره : دهم شماره ثبت : 622 شماره اجلاسیه : 349 ترتیب چاپ : 1504 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/06 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/06/31 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 622