حمایت از حقوق مکتسبه در موقوفات

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/07 دوره : دهم شماره ثبت : 623 شماره اجلاسیه : 351 ترتیب چاپ : 1507 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

اولادقباد- حمداله کریمی- شیویاری- سیاوشی شاه عنایتی-
فاطمه سعیدی- زرآبادی- آقاپورعلیشاهی- محمودی شاه نشین- بابایی صالح- علی اکبر کریمی- کوچکی نژاد ارم ساداتی- نیکزادی پناه- وحدتی هلان- نانواکناری- کمالی پور- بیرانوندی- کعبی- جمالی سوسفی- پوربافرانی- چنارانی- سلام امینی- محمودزاده- محمداسماعیل سعیدی- رضیان- تاج الدین- فرهنگی- یوسف نژاد- برزگرکلشانی- بت کلیا- صفری- جلال میرزایی- قاضی پور- تربتی نژاد- لاهوتی- رنجبرزاده- مازنی- مقصودی- سمیه محمودی- امیرحسنخانی- پورمختار- میرزاده- بنیادی- علی ابراهیمی- بادامچی- نیازآذری- سیده فاطمه ذوالقدر- امینی فرد- محجوب- ربیعی فرادنبه- الماسی- نظرافضلی- رضا کریمی- بیگلری- محمدیان- کبیری

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  فرهنگی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/07 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری