اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/08 دوره : دهم شماره ثبت : 626 شماره اجلاسیه : 352 ترتیب چاپ : 1510 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

کاتب- قوامی- پاپی زاده پالنگان- محجوب- قاضی پور- درازهی- کرد- جعفرزاده ایمن آبادی- همتی- کاظمی باباحیدری- یارمحمدی- منصوری- سیداحسن علوی- میرزاده- پوربافرانی- بنیادی- رضازاده- خاتمی- اعزازی ملکی- جعفرپور- لطفی- محمداسماعیل سعیدی- انصاری- امینی فرد- ظاهری عبده وند- گیلانی- کاظم نسب- ناصری نژاد- مافی- جلودارزاده- سیده فاطمه ذوالقدر- ساعی- سیاوشی شاه عنایتی- اولادقباد- آقاپورعلیشاهی- الماسی-
سمیه محمودی- زرآبادی- چنارانی- مازنی- کوهکن- نوری- زارعی- علیرضا سلیمی- فریدون احمدی- نظر افضلی- بهرام نیا- عباسی- پورحسین شقلان- ادیانی- احمدی لاشکی- نوبخت حقیقی- امیرحسنخانی- خجسته- نیکزادی پناه- سیدکمال الدین شهریاری- بت کلیا- فرهنگی- بیگدلی- داودی- پژمانفر

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، اقتصادی ، صنایع و معادن ، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی ، ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/08 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1398/08/12 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 626