اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/08 دوره : دهم شماره ثبت : 626 شماره اجلاسیه : 352 ترتیب چاپ : 1510 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/08 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی