افزایش کارآمدی دستگاههای فرهنگی و اجرائی در گسترش اخلاق عمومی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/08 دوره : دهم شماره ثبت : 627 شماره اجلاسیه : 352 ترتیب چاپ : 1511 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

سالک کاشانی- امیرحسنخانی- آزادی خواه- شیویاری- نوری- صفری- بیگدلی- قاضی پور- محمدیان- شکری- بهمنی- مازنی- ابطحی- رنجبرزاده- عبادی- اکبریان- کوچکی نژاد ارم ساداتی- محمداسماعیل سعیدی- موسوی لارگانی- حیدری- فرهنگی- مقصودی- خضری- کبیری- جعفرزاده ایمن آبادی- حسینی کیا- بنایی- فتحی- علی اکبر کریمی- نیک فرلیالستانی- کریمی قدوسی- کواکبیان- ملکشاهی راد- علیرضا ابراهیمی- حسینعلی شهریاری- نانواکناری- لاهوتی- پوربافرانی- بابائی صالح- نیازآذری- کولیوند- انارکی محمدی- ساداتی نژاد- پورحسین شقلان- پورمختار- کمالی پور- وحدتی هلان- پاپی زاده پالنگان- ساعدی- شریعت نژاد-
سمیه محمودی- نقوی حسینی

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن ، قضایی و حقوقی ، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/08 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/07/10 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 627