پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر 2010))

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/26 دوره : دهم شماره ثبت : 630 شماره اجلاسیه : 353 ترتیب چاپ : 1523 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/26 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/10/22 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1398/11/07 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری