الزام دولت به بازپس گیری درآمدهای آمریکا و انگلیس از نفت ایران بعد از کودتای 28 مرداد

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/27 دوره : دهم شماره ثبت : 634 شماره اجلاسیه : 354 ترتیب چاپ : 1530 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

امیرآبادی فراهانی- عباسی- پاپی زاده پالنگان- قاضی پور- سالک کاشانی- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- جعفرپور- مصری- طباطبایی نژاد- موسوی لارگانی- ابوترابی- نوروزی- اعزازی ملکی- زارع- رضازاده- علیرضا سلیمی- عبادی- نوری- صباغیان بافقی

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی ، انرژی، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری