جریمه مدیران متخلفی که در جهت تحریم های خارجی اقدام نمایند

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/27 دوره : دهم شماره ثبت : 636 شماره اجلاسیه : 354 ترتیب چاپ : 1532 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری