ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه های تبعیت کننده از تحریمهای آمریکا به کشور ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/27 دوره : دهم شماره ثبت : 639 شماره اجلاسیه : 354 ترتیب چاپ : 1535 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

امیرآبادی فراهانی- عباسی- پاپی زاده پالنگان- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- قاضی پور- سالک کاشانی- جعفرپور- مصری- طباطبایی نژاد- موسوی لارگانی- ابوترابی- نوروزی- اعزازی ملکی- زارع- رضازاده- علیرضا سلیمی- عبادی- نوری

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  قضایی و حقوقی ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/08/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 639
3 ›  1398/10/14 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/11/01 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری