الزام نیروهای نظامی به افشای اطلاعات نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا در چارچوب منافع ملی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/27 دوره : دهم شماره ثبت : 641 شماره اجلاسیه : 354 ترتیب چاپ : 1537 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

امیرآبادی فراهانی- عباسی- پاپی زاده پالنگان- قاضی پور- سالک کاشانی- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- جعفرپور- مصری- طباطبایی نژاد- موسوی لارگانی- ابوترابی- نوروزی- اعزازی ملکی- زارع- رضازاده- علیرضا سلیمی- عبادی- نوری- صباغیان بافقی

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  فرهنگی ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/07/21 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 641
3 ›  1398/11/05 گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری