الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم های ضدآمریکایی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/27 دوره : دهم شماره ثبت : 642 شماره اجلاسیه : 354 ترتیب چاپ : 1538 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

امیرآبادی فراهانی- عباسی- پاپی زاده پالنگان- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- قاضی پور- سالک کاشانی- جعفرپور- مصری- طباطبایی نژاد- موسوی لارگانی- ابوترابی- نوروزی- اعزازی ملکی- زارع- علیرضا سلیمی- عبادی- نوری- صباغیان بافقی

کمیسیون

اصلی :  فرهنگی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/09/11 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1398/09/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 642
4 ›  1398/09/26 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری