تحریم برخی از مقامات آمریکایی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/27 دوره : دهم شماره ثبت : 643 شماره اجلاسیه : 354 ترتیب چاپ : 1539 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

امیرآبادی فراهانی- عباسی- پاپی زاده پالنگان- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی- قاضی پور- سالک کاشانی- جعفرپور- مصری- طباطبایی نژاد- موسوی لارگانی- ابوترابی- نوروزی- اعزازی ملکی- زارع- رضازاده- علیرضا سلیمی- عبادی- نوری- صباغیان بافقی

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  اقتصادی ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 3

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/07/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 643
3 ›  1399/02/03 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری