اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/05/27 دوره : دهم شماره ثبت : 645 شماره اجلاسیه : 354 ترتیب چاپ : 1541 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

دامادی- افتخاری- اعزازی ملکی- کمالی پور- هاشمی تختی نژاد- علی جانی زمانی- دلخوش اباتری- سروش- تجری- سلیمانی- شرفی- جمالی نوبندگانی- ابوترابی- طباطبایی نژاد- موسوی لارگانی- حسینی شاهرودی- برزگر کلشانی- قره خانی- فلاحت پیشه- رضیان- امیرآبادی فراهانی- یوسف نژاد- حمزه- کاظم نسب- یارمحمدی- کیان پور- گرمابی- مفتح- شاعری- حسن نژاد- بیمقدار- یوسفیان ملا- پورمختار- حسن بیگی- نوریان- نیکفرلیالستانی- نانواکناری-
همایون هاشمی- سیداحسن علوی- نجفی خوشرودی- شریعت نژاد- قمی- همتی- اسماعیلی- تربتی نژاد- محمد کاظمی- نورقلی پور- سیداحسان قاضی زاده هاشمی- حضرت پورطلاتپه- بیرانوندی- محمداسماعیل سعیدی- کواکبیان- پژمانفر- مسعودی- جعفرزاده ایمن آبادی- بت کلیا- خدری- بختیارگلپایگانی- ملکی- امیری خامکانی- محمدابراهیم رضایی- شکری- اکبریان-
علی ابراهیمی- علی محمد مرادی- بیگلری- عثمانی- علیرضابیگی- تابش- سیدمحسن علوی- منصور مرادی- داودی- خاتمی- بیگدلی- لطفی- احمدی لاشکی- خادمی- موسوی بیوکی- نیازآذری- رضایی کوچی- بدری- سیدحسین افضلی

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  آموزش و تحقیقات، امور داخلی کشور و شوراها، عمران، کشاورزی، آب و منابع طبیعی ، انرژی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/05/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری