پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010))

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/06/10 دوره : دهم شماره ثبت : 649 شماره اجلاسیه : 359 ترتیب چاپ : 1560 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 4

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/06/10 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/08/13 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 649
3 ›  1398/10/22 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/11/07 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری