احتساب سنوات خدمت بازنشستگان نیروهای مسلح

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/06/10 دوره : دهم شماره ثبت : 650 شماره اجلاسیه : 359 ترتیب چاپ : 1561 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

امیرآبادی فراهانی- شیویاری- پوربافرانی- امیرحسنخانی- محمودزاده- بابائی صالح- جعفرزاده ایمن آبادی- محمدیان- ادیانی- موسوی لارگانی- کوچکی نژادارم ساداتی- ملکشاهی راد- نانواکناری- قاضی پور- ابطحی- حسینی کیا- احمدی لاشکی- حمداله کریمی- کعبی- نیازآذری- کریمی قدوسی- حسینعلی شهریاری- رنجبرزاده-
همایون هاشمی- محمداسماعیل سعیدی- محمدی(قزوین)-
نظر افضلی- پورحسین شقلان- لاهوتی- پورمختار- بدری-
علی اکبر کریمی- تربتی نژاد- کمالی پور- امینی- نوروزی- میرزاده- ربیعی فرادنبه- برزگرکلشانی - نادری- وحدتی هلان- پاپی زاده پالنگان- کبیری- یوسف نژاد- قره خانی آلوستانی- نوریان- ساعدی- سمیه محمودی- اکبری(بجنورد)- نقوی حسینی- خسته بند- بیگلری- علی ابراهیمی- جمالی نوبندگانی- جمالی سوسفی- رضیان- اکبریان- رجبی- آزادی خواه- هاشمی تختی نژاد- مختار- شریعت نژاد- عبادی- مقصودی

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  بهداشت و درمان ، امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/06/10 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/08/14 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 650