احتساب سنوات خدمت بازنشستگان نیروهای مسلح

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/06/10 دوره : دهم شماره ثبت : 650 شماره اجلاسیه : 359 ترتیب چاپ : 1561 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/06/10 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری