استفساریه تبصره (6) قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/06/10 دوره : دهم شماره ثبت : 651 شماره اجلاسیه : 359 ترتیب چاپ : 1562 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

شیران خراسانی- شیویاری- حسینی کیا- مقصودی- موسوی لارگانی- محمدیان- سروش- تربتی نژاد- ربیعی فرادنبه- چنارانی- نظر افضلی- محمودی شاه نشین- نانواکناری- مازنی- پوربافرانی- ابطحی- جعفرزاده ایمن آبادی- بابایی صالح- محمداسماعیل سعیدی- ابوترابی- زرآبادی- محمودزاده- ملکشاهی راد- امیرحسنخانی- انارکی محمدی- حمداله کریمی- نیازآذری- رنجبرزاده- پورحسین شقلان- شریعت نژاد- لاهوتی- پورمختار- بدری- علی اکبر کریمی- کمالی پور- نوروزی- وحدتی هلان- فتحی- یوسف نژاد- نوریان- ساعدی- فرهنگی-
سمیه محمودی- اکبری(بجنورد)- نقوی حسینی- عابدی- ساری- کبیری- رضیان- رجبی- آزادی خواه- اکبریان- مختار

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  عمران، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/06/10 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/09/20 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 651