فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه تجارت

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/06/11 دوره : دهم شماره ثبت : 653 شماره اجلاسیه : 360 ترتیب چاپ : 1566 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

فولادگر- ملکشاهی راد- بهمنی- ابطحی- حاجی دلیگانی- آزادی خواه- نوریان- بهرام نیا-علیرضا سلیمی- زارعی- نوری- حسین زاده بحرینی- صباغیان بافقی- علی اکبر کریمی- کبیری- سبحانی فر- خدابخشی- یوسف نژاد

کمیسیون

اصلی :  قضایی و حقوقی فرعی :  اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/06/11 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری