طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه صنعت

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/06/11 دوره : دهم شماره ثبت : 654 شماره اجلاسیه : 360 ترتیب چاپ : 1567 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

فولادگر- ملکشاهی راد- بهمنی- ابطحی- حاجی دلیگانی- آزادی خواه- نوریان- بهرام نیا-علیرضا سلیمی- زارعی- نوری- حسین زاده بحرینی- صباغیان بافقی - علی اکبر کریم ی - کبیری -سبحانی فر- خدابخشی- یوسف نژاد

کمیسیون

اصلی :  صنایع و معادن ، مشترک طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/06/11 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/12/03 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 654