ممنوعیت حیوان آزاری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/06/11 دوره : دهم شماره ثبت : 655 شماره اجلاسیه : 361 ترتیب چاپ : 1568 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/06/11 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری