انتزاع سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/06/12 دوره : دهم شماره ثبت : 656 شماره اجلاسیه : 362 ترتیب چاپ : 1569 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/06/12 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری