طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/07/02 دوره : دهم شماره ثبت : 657 شماره اجلاسیه : 363 ترتیب چاپ : 1584 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

دلخوش اباتری- سلیمانی- ساری- کوهکن- پوربافرانی-
محمد حسینی- سروش- موسوی لارگانی- حسینی شاهرودی- فرهنگی- عباس گودرزی- داودی- گیلانی- نعمتی- نیکزادی پناه- امیرحسنخانی- احمدی لاشکی- ادیانی- حسینی کیا- ابطحی- آزادی خواه- حاجی دلیگانی- فولادگر- خدابخشی- نوری-
علیرضا سلیمی- عبادی- بهمنی- حسین زاده بحرینی- زاهدی- صباغیان بافقی- حسن بیگی- یوسف نژاد

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، آموزش و تحقیقات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/07/02 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/09/17 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 657
3 ›  1398/10/24 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1399/02/15 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 657
5 ›  1399/02/16 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1399/02/27 نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری