اصلاح قانون نظام صنفی کشور

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/07/03 دوره : دهم شماره ثبت : 659 شماره اجلاسیه : 364 ترتیب چاپ : 1586 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/07/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری