طرح شفافیت آرای نظام تقنینی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/07/07 دوره : دهم شماره ثبت : 660 شماره اجلاسیه : 365 ترتیب چاپ : 1596 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/07/07 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی