سازمان صنفی هنرمندان ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/07/14 دوره : دهم شماره ثبت : 662 شماره اجلاسیه : 662 ترتیب چاپ : 1610 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/07/14 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری