استفساریه تبصره(1) بند«ذ» ماده(87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/07/14 دوره : دهم شماره ثبت : 664 شماره اجلاسیه : 664 ترتیب چاپ : 1612 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

حسینی کیا- جاسمی- نوروزی- صفری- آزادی خواه- ابطحی- حاجی دلیگانی- ملکشاهی راد- گلمرادی- کرد- طباطبائی نژاد- ادیانی- احمدی لاشکی- باستانی- یوسف نژاد- کاظم زاده- رستمیان- فرشادان- کامران- داداشی- محمودزاده- اسدی کرم- زاهدی- حسین زاده بحرینی

کمیسیون

اصلی :  برنامه و بودجه و محاسبات فرعی :  اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 8

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/07/14 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/09/06 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1398/10/07 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
4 ›  1398/10/18 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری
5 ›  1399/02/22 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1399/02/28 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 664
7 ›  1399/02/31 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
8 ›  1399/03/13 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری