لایحه اصلاح ماده (35) آیین نامه معاملات شهرداری تهران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/12 دوره : دهم شماره ثبت : 666 شماره اجلاسیه : 377 ترتیب چاپ : 1634 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  اقتصادی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/12 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1399/02/03 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری