لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/12 دوره : دهم شماره ثبت : 668 شماره اجلاسیه : 377 ترتیب چاپ : 1636 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/12 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/10/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 668