لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/12 دوره : دهم شماره ثبت : 669 شماره اجلاسیه : 377 ترتیب چاپ : 1637 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/12 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری