لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی جاده ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/13 دوره : دهم شماره ثبت : 671 شماره اجلاسیه : 379 ترتیب چاپ : 1639 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  عمران فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/10/03 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 671