طرح اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/13 دوره : دهم شماره ثبت : 672 شماره اجلاسیه : 379 ترتیب چاپ : 1640 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

محمودی شاه نشین- یوسف نژاد- جعفرزاده ایمن آبادی- قاضی پور- امیرحسنخانی- صفری- موسوی لارگانی- سروش- اولادقباد- حسینی کیا- ابوترابی- خضری- لاهوتی- نورقلی پور- بدری- پوربافرانی- مقصودی- کولیوند- محمدیان- تربتی نژاد- نظر افضلی- شیویاری- ابطحی- محمدحسین قربانی- خاتمی- محجوب- سلام امینی- محمودزاده- حسینی شاهرودی- کوچکی نژادارم ساداتی- حمداله کریمی- جلودارزاده- نیازآذری- سیده فاطمه ذوالقدر- محمدی(قزوین)- پورحسین شقلان- علی اکبر کریمی- کمالی پور- وحدتی هلان- پاپی زاده پالنگان- انارکی محمدی- سمیه محمودی- سیدحسین نقوی حسینی- ساعدی- کبیری- علی ابراهیمی- رضیان- اکبریان- شریعت نژاد- بختیارگلپایگانی- میرزایی نیکو- اصغر سلیمی- علی اسماعیلی- رضا کریمی- عابدی

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی ، بهداشت و درمان ، ویژه حمایت از تولید ملی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1399/02/22 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری