طرح تشکیل استان مازندران غربی با مرکزیت شهرک نمک آبرود

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/13 دوره : دهم شماره ثبت : 674 شماره اجلاسیه : 379 ترتیب چاپ : 1642 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

شریعت نژاد- احمدی لاشکی- محمدرضا نجفی- حیدری- بابایی صالح- جعفرزاده ایمن آبادی- ساداتی نژاد- بیرانوندی- محمدیان- لاهوتی- کوسه غراوی- پاپی زاده پالنگان- بختیار گلپایگانی-
مسعود رضایی- علی ابراهیمی- بیگلری- فاطمه سعیدی- اولادقباد- محمدحسین قربانی- الماسی- ربیعی فرادنبه- نظر افضلی- آزادی خواه- حضرت پور طلاتپه- داداشی- موسوی بیوکی- تربتی نژاد- یارمحمدی- اله قلی زاده- سیداحسن علوی- کمالی پور- سلام امینی- علی محمد مرادی- جمالی نوبندگانی- مقصودی- امیرحسنخانی- اکبری(بجنورد)- قمی- حسنی جوریابی- حسن بیگی- زاهدی- صباغیان بافقی- اسدی کرم- دلخوش اباتری- خالقی- بهرام نیا- همتی- فیضی زنگیر- بت کلیا- امینی فرد- گیلانی- نوبخت حقیقی- بنیادی- نیکزادی پناه- عابدی- هزارجریبی

کمیسیون

اصلی :  امور داخلی کشور و شوراها فرعی :  امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری