طرح تشکیل و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/13 دوره : دهم شماره ثبت : 675 شماره اجلاسیه : 379 ترتیب چاپ : 1643 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/13 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری