طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/19 دوره : دهم شماره ثبت : 676 شماره اجلاسیه : 381 ترتیب چاپ : 1655 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

مفتح- سلیمانی- کوهکن- کولیوند- محمدابراهیم رضایی- فرهنگی- امیری خامکانی- جعفرزاده ایمن آبادی- محبی نیا- احمدی لاشکی- کاتب- شیران خراسانی- فولادگر- لاهوتی- دهمرده-
سیداحسن علوی- تجری- پوربافرانی

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  آموزش و تحقیقات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/19 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی