طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/19 دوره : دهم شماره ثبت : 676 شماره اجلاسیه : 381 ترتیب چاپ : 1655 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

مفتح- سلیمانی- کوهکن- کولیوند- محمدابراهیم رضایی- فرهنگی- امیری خامکانی- جعفرزاده ایمن آبادی- محبی نیا- احمدی لاشکی- کاتب- شیران خراسانی- فولادگر- لاهوتی- دهمرده-
سیداحسن علوی- تجری- پوربافرانی

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  آموزش و تحقیقات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 10

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/19 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
2 ›  1398/09/27 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 676
3 ›  1398/10/23 گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
4 ›  1398/11/01 پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
5 ›  1398/11/08 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
6 ›  1398/11/26 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک فوریتی
7 ›  1399/02/24 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک فوریتی
8 ›  1399/02/28 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 676
9 ›  1399/02/31 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
10 ›  1399/03/13 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک فوریتی