طرح تشکیل هیأت هماهنگی و نظارت بر زندان ها

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/19 دوره : دهم شماره ثبت : 677 شماره اجلاسیه : 382 ترتیب چاپ : 1656 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/19 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری