طرح الزام به رعایت حق بر اشتغال و آموزش برابر برای همه ایرانیان

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/19 دوره : دهم شماره ثبت : 678 شماره اجلاسیه : 382 ترتیب چاپ : 1657 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

صادقی- فتحی- دهقانی فیروزآبادی- پارسایی- محمدیان- مازنی- سیده فاطمه ذوالقدر- مافی- سیاوشی شاه عنایتی- حسین زاده- بت کلیا- یارمحمدی- جعفرزاده ایمن آبادی- بختیار گلپایگانی- سروش- فلاحت پیشه- برزگرکلشانی- کواکبیان- بیرانوندی- سیدفرید موسوی- ساری-
علی محمد مرادی- بادامچی- شریعت نژاد- کاظمی- تربتی نژاد- نوبخت حقیقی- حیدری- قاضی پور- مقصودی- علی ابراهیمی- کبیری- تابش- لاهوتی- انارکی محمدی- کمالی پور- محمودزاده- جمالی سوسفی- امیرحسنخانی- نورقلی پور- زرآبادی- نیکزادی پناه- بیگلری-
سیده فاطمه حسینی- نجفی خوشرودی- علی جانی زمانی - میرزایی نیکو- فیضی زنگیر- رحیمی جهان آبادی- جلودارزاده- رضیان- حسینی کیا- پورمختار- مقدسی- بنیادی- امینی فرد- شیخ- مسعود رضایی-
رضا کریمی- فاطمه سعیدی- سلحشوری- اولادقباد- پورحسین شقلان- سعیدی مبارکه

کمیسیون

اصلی :  آموزش و تحقیقات، اجتماعی ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/19 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری