لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/27 دوره : دهم شماره ثبت : 680 شماره اجلاسیه : 387 ترتیب چاپ : 1675 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  صنایع و معادن ، امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 6

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/27 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/11/19 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
3 ›  1399/01/26 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
4 ›  1399/01/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 680
5 ›  1399/02/16 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
6 ›  1399/03/07 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری