طرح الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/08/28 دوره : دهم شماره ثبت : 681 شماره اجلاسیه : 388 ترتیب چاپ : 1676 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

احمدی لاشکی- ادیانی- ساداتی نژاد- کرد- نوبخت حقیقی- شریعت نژاد- حسینعلی شهریاری- زاهدی- بیرانوندی- محمداسماعیل سعیدی- کواکبیان- بت کلیا- یوسف نژاد- ربیعی فرادنبه- تربتی نژاد- امیرحسنخانی-
سیده فاطمه ذوالقدر- نیکزادی پناه- چنارانی- شریفی- موسوی لارگانی- یارمحمدی- منصوری- جاسمی- پوربافرانی- سلیمانی- طاهرخانی- افتخاری- برزگرکلشانی- قاضی پور- هزارجریبی- بدری- مقصودی- مافی- محمد حسینی- جعفرزاده ایمن آبادی- علی ابراهیمی- هاشمی تختی نژاد- آقاپورعلیشاهی- کبیری- لاهوتی- نانواکناری- انارکی محمدی- کمالی پور- محمودزاده- جمالی سوسفی- ابطحی- سلام امینی- آزادی خواه-
علی محمد مرادی- محمدیان- سعیدی مبارکه- دامادی- زرآبادی- محجوب- بابایی صالح- تاج الدین- بیگلری- سروش- علی اسماعیلی- خضری- علی جانی زمانی- پاپی زاده پالنگان- میرزایی نیکو- سمیه محمودی- فیضی زنگیر- رضیان- رنجبرزاده- حسینی کیا- علی اکبر کریمی- نیازآذری- اسدی کرم- پورمختار- خالقی- بنیادی- ملکشاهی راد- اکبریان- مقدسی- اولادقباد- کرم پورحقیقی- گلمرادی- خاتمی- حمداله کریمی- ساعدی- فلاحتی- تجری- رضا کریمی- فاطمه سعیدی- امیری خامکانی- پورابراهیمی داورانی- جمالی نوبندگانی- سیدحمیدرضا کاظمی- نظر افضلی

کمیسیون

اصلی :  اجتماعی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، آموزش و تحقیقات

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/08/28 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/11/05 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 681