لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/03 دوره : دهم شماره ثبت : 682 شماره اجلاسیه : 389 ترتیب چاپ : 1683 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  صنایع و معادن ، امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری