لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/03 دوره : دهم شماره ثبت : 682 شماره اجلاسیه : 389 ترتیب چاپ : 1683 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  صنایع و معادن ، امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 8

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/11/06 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 682
3 ›  1398/11/12 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
4 ›  1398/11/28 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
5 ›  1399/01/26 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 682
6 ›  1399/02/22 پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
7 ›  1399/02/27 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک شوری
8 ›  1399/03/13 نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک شوری