ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بر اساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/03 دوره : دهم شماره ثبت : 683 شماره اجلاسیه : 389 ترتیب چاپ : 1684 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

عبداللهی- علی محمد مرادی- فلاحتی- سیداحسن علوی- بیگدلی- لطفی- سیدحمیدرضا کاظمی- کبیری- صفاری نطنزی- کمالی پور- نیازآذری- ساعدی- مفتح- محمدابراهیم رضایی- جمالی سوسفی- محمودزاده- اله قلی زاده- کشت زر- علی ابراهیمی- حاتمیان- اعزازی ملکی- میرزائی نیکو- بادامچی- سیاوشی شاه عنایتی- جلودارزاده- سیده فاطمه حسینی- بت کلیا- ترکی- بابایی صالح- رستمیان- حسنی جوریابی- داودی- خاتمی- رضازاده- گرمابی- احمدی لاشکی- علی جانی زمانی- حسینعلی شهریاری- کاظم زاده- اسدی کرم- اصغر سلیمی- گیلانی- مسعود گودرزی- داداشی- ساری- جلیلی شیشوان- اکبری(شیراز)- پورحسین شقلان- بدری-سیده فاطمه ذوالقدر- فرهنگی- منصور مرادی- فیضی زنگیر- نگهبان سلامی

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  صنایع و معادن ، امنیت ملی و سیاست خارجی، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 2

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/03 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
2 ›  1398/11/08 گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 683