طرح ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/03 دوره : دهم شماره ثبت : 685 شماره اجلاسیه : 390 ترتیب چاپ : 1686 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

بیگدلی- لطفی- علیرضا سلیمی- یوسف نژاد- علی جانی زمانی- بیگلری- علی محمد مرادی- علیزاده- فیضی زنگیر- گیلانی- لاهوتی- عبدالهی- بابایی صالح- احمد ی لاشکی- کاظم زاده- نانواکناری- میرزاده- محمودی شاه نشین- قوامی- کامران دستجردی- انارکی محمدی- سیدحمزه امینی- خالقی- کوسه غراوی- کشت زر- یوسفی- الماسی- کمالی پور- یارمحمدی- بدری- نگهبان سلامی- حسینی شاهرودی- محمدی (قزوین)- سلام امینی- کرم پورحقیقی- اکبریان- فرهنگی- پاپی زاده پالنگان- حسن پور بیگلری- خادمی-
علی قربانی- کولیوند- محمد حسینی- پورابراهیمی- محمودزاده- کیخا- رضیان- برزگر کلشانی- موسوی لارگانی- منصوری- طباطبایی نژاد- شرفی- ایران نژاد- مفتح- مقصودی- کاظم نسب- خضری- خالدی- حسنوند- نوروزی- کبیری- داریوش اسمعیلی- بیمقدار- جمالی سوسفی- شریفی- شیران خراسانی- میرزایی نیکو- کوچکی نژاد- اصغر سلیمی- حاتمیان – شیویاری- خالقی- خسته بند- محجوب- قاضی پور- کریمی قدوسی- برومندی-
مسعود رضایی- مقدسی- بختیار- گلمرادی- مختار- کعبی- پورمختار- سیداحسن علوی- بنیادی- دهمرده- تربتی نژاد- قره خانی-
محمد کاظمی- سعادت- فرشادان- علی نجفی- ساعی-
محمدحسین قربانی- کواکبیان- ساداتی نژاد- حسینعلی شهریاری- سیداحسان قاضی زاده هاشمی- حسینی کیا- خدادادی- هاشم زایی- همتی- خجسته- نورقلی پور- سیدکمال الدین شهریاری- بت کلیا- نعمتی- نوبخت- زاهدی- سبحانی فر- اصغر مسعودی- بنایی- نیازآذری- خالقی- پورحسین- سمیه محمودی- زرآبادی- نیکفر- چنارانی- فاطمه سعیدی- سیده فاطمه حسینی- جلودارزاده- مافی- سیده فاطمه ذوالقدر- مرادی- وقف چی- نیکزادی پناه- رحیمی جهان آبادی

کمیسیون

اصلی :  اقتصادی فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، عمران، انرژی، بهداشت و درمان ، قضایی و حقوقی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/03 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی