الزام دولت و شهرداری تهران حسب مورد به واگذاری مؤسسات اطلاعات، ایران، جام جم، کیهان و همشهری به بخش خصوصی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/05 دوره : دهم شماره ثبت : 686 شماره اجلاسیه : 392 ترتیب چاپ : 1695 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

فتحی- بنیادی- علی جانی زمانی- سلحشوری- سیاوشی شاه عنایتی- شریعت نژاد- هاشم زایی- علی اسماعیلی- عابدی- شیخ- محمدرضا نجفی- رضا کریمی- یوسف نژاد- نورقلی پور- سروش- مقصودی- بابایی صالح- فاطمه سعیدی- لطفی- سیدمحسن علوی- هزارجریبی- مازنی- زرآبادی- حسین زاده- مطهری- علی ابراهیمی- محمودی شاه نشین- سیدفرید موسوی- محمودزاده- جعفرزاده ایمن آبادی- محمدی(تهران)- نیکزادی پناه- اولادقباد- قاضی پور- بیرانوندی- پورحسین شقلان- تربتی نژاد- سیده فاطمه حسینی- موسوی لارگانی- فیضی زنگیر- همتی- جمالی سوسفی- تاج الدین- صفری

کمیسیون

اصلی :  ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ فرعی :  برنامه و بودجه و محاسبات ، فرهنگی ، آموزش و تحقیقات، امور داخلی کشور و شوراها

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/05 اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری