طرح اصلاح قانون نظارت بر مسافرت های خارجی کارکنان دولت

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1398/09/17 دوره : دهم شماره ثبت : 688 شماره اجلاسیه : 393 ترتیب چاپ : 1713 ماده ۱۴۱ : خیر ماده ۱۰۲ : خیر

توضیحات

کامران- موسوی بیوکی- حسین زاده بحرینی- نیاز آذری- عبادی- امیری خامکانی- نقوی حسینی- بروجردی- فتحی- محبی نیا- قوامی- اکبری(شیراز)- عباسی- اکبریان- دهقانی فیروزآبادی- وقف چی- دهقانی نقندر- فولادگر- کریمی قدوسی- بت کلیا- حسینعلی شهریاری- تاج گردون- مصری- فرهنگی- لاهوتی- حاجی بابایی-
جعفرزاده ایمن آبادی- مافی- کولیوند- ذوالنوری- پورابراهیمی داورانی- زاهدی- ابرامیان- اصغر سلیمی- ادیانی- نوروزی- بهمنی- داداشی- اختیاری کسنویه یزد- ملکشاهی- بیرانوندی- یوسف نژاد- علیرضا سلیمی- عبدالهی- خالقی

کمیسیون

اصلی :  امنیت ملی و سیاست خارجی فرعی :  اقتصادی ، قضایی و حقوقی ، امور داخلی کشور و شوراها، اجتماعی

تعداد رکورد ها :‌ 0

# نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه

تعداد رکورد ها :‌ 1

تاریخ وضعیت، نحوه بررسی
1 ›  1398/09/17 اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی